Almystraat 14, 5061 PA - Oisterwijk
06 232 74 307 - info@burogkracht.nl

Vormgeven aan een historische verbinding

Mijn opdrachtgevers hebben de wens om tot beindiging van hun bedrijven te komen. Hierdoor ontstaat de ruimte om een aantal woningen te ontwikkelen en de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. De ontwikkeling van de woningen biedt mijn opdrachtgevers de middelen om hun bedrijven te kunnen beindigen. BuroGkracht heeft op basis van de landschappelijke kenmerken van het gebied, de volkshuisvestingsopgave van de gemeente Veghel een stedenbouwkundig plan gemaakt voor 10 woningen. Het plan herinterpreteert een historische verbinding tussen de oude kern van Keldonk en het noordelijk gelegen Beekdal.

Opdrachtgever
Particulier.

Projectomvang
Stedenbouwkundig plan voor 10 nieuwe woningen.

Inhoudelijke disciplines
Stedenbouwkundig ontwerp, volkshuisvesting, milieukunde, procesmanagement, landschappelijke inpassing, civiele techniek en grondexploitatie.

 

Meer weten over dit project?

Stuur een bericht naar info@burogkracht.nl.