Stedenbouwkundig plan voor circa 200 woningen

OPDRACHTGEVER : Ontwikkelaar en Overheid PROJECTOMVANG : Stedenbouwkundige vormgeving en coördinatie van een woongebied voor circa 200 woningen. INHOUDELIJKE DISCIPLINES

READ MORE

Uitbreiding bedrijventerrein en ecologische verbindingszone

OPDRACHTGEVER : Zakelijk PROJECTOMVANG : Eerste ideevorming, stedenbouwkundig ontwerp en opstellen bestemmingsplan. INHOUDELIJKE DISCIPLINES : Stedenbouwkundig ontwerp, coördinatie omgevingsaspecten (verkeer,

READ MORE

Stedenbouwkundige regie voor de gemeente Vught

OPDRACHTGEVER : Overheid PROJECTOMVANG : Stedenbouwkundig advies, opstellen gebiedsvisies en stedenbouwkundige schetsen bij nieuwe ruimtelijke besluitvorming. Gemeentelijk stedenbouwkundige. INHOUDELIJKE DISCIPLINES

READ MORE

Vormgeven aan een historische verbinding

OPDRACHTGEVER : Particulier PROJECTOMVANG : Stedenbouwkundig plan voor 10 nieuwe woningen INHOUDELIJKE DISCIPLINES : Stedenbouwkundig ontwerp, volkshuisvesting, milieukunde, procesmanagement, landschappelijke

READ MORE

Een herbestemming goed voor ‘lichaam en landschap’

OPDRACHTGEVER : Particulier PROJECTOMVANG : Eerste ideevorming, stedenbouwkundig ontwerp, landschappelijke inpassing en opstellen bestemmingsplan. INHOUDELIJKE DISCIPLINES : Stedenbouwkundig ontwerp, coördinatie

READ MORE

Creatieve interpretatie van het landschap voor eigenzinnig wonen’

OPDRACHTGEVER : Particulier PROJECTOMVANG : Eerste ideevorming, stedenbouwkundig ontwerp, landschappelijke inpassing en opstellen bestemmingsplan. INHOUDELIJKE DISCIPLINES : Stedenbouwkundig ontwerp, coördinatie

READ MORE

Een nieuwe volkshuisvestelijke bijdrage op een oude locatie

OPDRACHTGEVER : Woningbouwstichting PROJECTOMVANG : Eerste ideevorming, stedenbouwkundig ontwerp en opstellen bestemmingsplan. INHOUDELIJKE DISCIPLINES : Stedenbouwkundig ontwerp, coördinatie omgevingsaspecten (verkeer,

READ MORE

Nieuw elan voor een historische “sprong” in Oisterwijk

OPDRACHTGEVER : Particulier PROJECTOMVANG : Bestemmingsplan en stedenbouwkundig advies voor een monument in Oisterwijk INHOUDELIJKE DISCIPLINES : Stedenbouwkundig onderzoek en

READ MORE

Stedenbouwkundige regie voor de gemeente Neder-Betuwe

OPDRACHTGEVER : Overheid PROJECTOMVANG : Stedenbouwkundig advies, opstellen gebiedsvisies en stedenbouwkundige schetsen bij nieuwe ruimtelijke besluitvorming. Gemeentelijk stedenbouwkundige. INHOUDELIJKE DISCIPLINES

READ MORE
CONTACT

Ook benieuwd wat ik voor u kan betekenen?

We werken voor gemeentes, ontwikkelaars en particulieren. Bent u benieuwd naar mijn ervaring, en aanpak neem dan contact met mij op.

ADRES

Schijfstraat 8
Postbus 323
5060 AH, Oisterwijk